Govern municipal
dimarts 18 agost 2020 Argençola

Aprovació inicial del Projecte de modificació del tram inicial del camí d'Albarells des de l'antiga N-II

<< Tornar    Autor: Ajuntament d'Argençola enviar a un amic     
Aprovació inicial del Projecte de modificació del tram inicial del camí d'Albarells des de l'antiga N-II - Argençola
Aprovació inicial del Projecte de modificació del tram inicial del camí d'Albarells des de l'antiga N-II - Argençola
Autor: argençola
Es sotmet a informació publica el projecte de modificació de tram de camí cadastral “Tram inicial del camí d’Albarells des de l’antiga N-II”. En compliment d’allò que disposa l’article 47 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en correspondre a un projecte d’Actuació específica en sòl no urbanitzable.

El projecte es pot consultar a les oficines municipals els dies laborables de 9h a 13h, per un termini d’un mes a comptar des de la darrera publicació d’aquest anunci, que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província, a la web municipal www.argencola.cat i a l’e-tauler, als efectes de que els possibles interessats puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que estimin pertinents.

Argençola a 11 d’agost de 2020.
Gumersind Parcerisas Serra
Batlle


Vols compartir-ho?

    Del.icio.us! Google! Live! Yahoo!


amunt  Home  ·  © argencola.cat ·   Argençola - Anoia (Catalonia)
Telèfon: 93 809 20 00 ·  e-mail: argensola@diba.cat
Avís de cookies ·   Avís legal
Versió 2.0 desembre-2014
Realització: cdnet