Govern municipal
divendres 23 octubre 2020 Argençola

Aprovació inicial del Pla municipal de Prevenció d’incendis Forestals d’Argençola 2021- 2026

<< Tornar    Autor: Ajuntament d'Argençola enviar a un amic     
A exposició pública durant 30 dies
 
Aprovació inicial del Pla municipal de Prevenció d’incendis Forestals d’Argençola 2021- 2026 - Argençola
Aprovació inicial del Pla municipal de Prevenció d’incendis Forestals d’Argençola 2021- 2026 - Argençola
Autor: argençola
El ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 7 d’octubre de 2020, va aprovar inicialment el Pla municipal de Prevenció d’incendis Forestals d’Argençola 2021- 2026.

El referit l Pla es sotmet a informació pública, mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) ,a la pagina web www.argencola.cat i a l’e-tauler, pel període de 30 dies hàbils a comptar des del següent en que sigui publicat en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes que es puguin presentar al·legacions i/o suggeriments que es considerin oportuns.

Es considerarà definitivament aprovat el Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI) d’Argençola 2021-2026 si en el termini d'informació pública no es presenta cap al·legació i/o suggeriment.

Argençola a 20 d’octubre de 2020.
Gumersind Parcerisas Serra
Batlle


Vols compartir-ho?

    Del.icio.us! Google! Live! Yahoo!


amunt  Home  ·  © argencola.cat ·   Argençola - Anoia (Catalonia)
Telèfon: 93 809 20 00 ·  e-mail: argensola@diba.cat
Avís de cookies ·   Avís legal
Versió 2.0 desembre-2014
Realització: cdnet