Acte

Assemblea General de l'Associació de Propietaris Forestals d'Argençola

dissabte 21 febrer de 2015 a les 18:00 h a Local Social , de Argençola

<< Calendari       enviar a un amic     
Per acord de la Junta Directiva, es convoca als socis a la celebració de Assemblea General amb caràcter Ordinari, a celebrar al local social d’Argençola, el proper dia 21 de febrer, a les 18 hores, en primera convocatòria i a les 18:30 hores en segona convocatòria, per a tractar i resoldre sobre els assumptes continguts en el següent:

ORDRE DEL DIA
Primer.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l’acta de la sessió anterior.
Segon.- Ratificació, si s’escau, de l’actual Junta Directiva i aprovació de la seva gestió.
Tercer.- Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes de l’entitat fins l’exercici de 2014.
Quart.- Ratificació de l’adhesió a la Federació Catalana d’Associacions Forestals . Cinquè.- Ratificació de l’adhesió a l’Associació de Serra de Miralles-Orpinell.
Sisè.- Ratificar la modificació d’estatuts aprovada en l’assemblea de 10 de maig de 2008.
Setè.- Informació sobre activitats realitzades.
Vuitè.- Informació sobre actuacions previstes.
Novè.- Delegació de facultats.
Desè.- Precs i preguntes.

cartell Assemblea General de l'Associació de Propietaris d'Argençola

Insertada per: Associació de Propietaris d'Argençola
Més informació:
Vols compartir-la?
    Del.icio.us! Google! Live! Yahoo!
amunt  Home  ·  © argencola.cat ·   Argençola - Anoia (Catalonia)
Telèfon: 93 809 20 00 ·  e-mail: argensola@diba.cat
Avís de cookies ·   Avís legal
Versió 2.0 desembre-2014
Realització: cdnet