Ajuntament dimarts, 2 de Desembre de 2014

Avís legal


Autor: argençola

Condicions per a l'ús del web i Política de privacitat

PROPIETAT DEL WEBSITE

Aquest web és administrat per Ajuntament d'Argençola
Adreça: plaça de Lluís Maria Xirinacs i Damians, s/n - 08717 Argençola
Telèfon: 93 809 20 00
Fax: 93 809 20 00
e-mail: argensola@diba.cat
NIF P-0800800-E

Condicions d'ús


1. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de l'Ajuntament d'Argençola, i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de l'Ajuntament d'Argençola. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

2. Contingut de la web i enllaços. l'Ajuntament d'Argençola no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina https://www.argencola.cat. La presència d’aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas de que l'Ajuntament d'Argençola tingui coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

3. Actualització i modificació de la pàgina web. Ajuntament d'Argençola es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

4. Indicacions sobre aspectes tècnics. Ajuntament d'Argençola no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a l'Ajuntament d'Argençola, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.
Des de l'Ajuntament d'Argençola no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes.

També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

5. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Política de privacitat


En cumpliment amb l'establert a la legislació actual *, us informem que:

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
Ajuntament d'Argençola que assegura la més estricta confidencialitat en la recollida i tractament de les dades facilitades pels seus usuaris a través d'Internet. Les seves dades personals seran incloses en un fitxer automatitzat.

2. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals? 
Tractem les dades personals dels usuaris per gestionar les sol·licituds d’informació rebudes i l’enviament de comunicacions informatives (també per via electrònica).
  
Si es recullen dades personals a través de formularis, serà necessari que s’omplin els camps assenyalats com a obligatoris. El fet de no omplir-les o omplir-les parcialment, podria suposar que no es pugui atendre el tràmit o petició de l’usuari. 

3. Quan temps conservarem les teves dades personals?
Les dades personals dels usuaris es conservaran mentre no se’n sol·liciti la supressió.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals? 
La base legal per al tractament de dades és el consentiment de l’interessat.

5. A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals? 
No es cediran mai a tercers.

6. Quins són els teus drets en relació amb les teves dades personals?
Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la cancel·lació o supressió quan ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També pots sol·licitar la limitació i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular. En el cas dels ’Newsletters’  sempre hi trobaràs l’opció per donar-te de baixa
 
Igualment, podràs revocar el consentiment per a l’enviament de comunicacions i exercir aquests drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a social@argencola.cat. 

* Reglament (UE) 2016 / 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la seva lliure circulació. (També conegut com RGPD)

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.Etiquetes: propietat web condicions ús privacitatHo vols compartir?