Agricultura dilluns 16 febrer 2015

La Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas desenvolupa el projecte 'Mujeres Creando Empleo'


Autor: argençola

En l'actualitat les dones rurals estan exercint un paper fonamental en la construcció d'un nou model de societat rural i resulten indispensables en el model sostenible de desenvolupament rural que planteja la Política Agrària Comuna i la Política Regional de la Unió Europea

La Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas desenvolupa el projecte 'Mujeres Creando Empleo' Autor: Unión Mujeres Agricultoras

'Mujeres Creando Empleo' és un projecte d'informació, formació, assessorament i acompanyament dirigit a dones que vulguin emprendre o consolidar una activitat empresarial i les activitats es desenvoluparan fins al mes d'octubre en diferents comunitats, Castilla y León, Castilla La Mancha, Catalunya, Extremadura i València. Els objectius que es persegueixen amb la realització d'aquest projecte són fomentar l'emprenedoria i la consolidació de projectes empresarials de les dones, especialment les dones del medi rural a través d'accions en què es possibilita l'intercanvi d'experiències emprenedores, es promou un interès pel mercat laboral i les activitats d'emprenedoria, així com la sensibilització i motivació cap a l'autoocupació dotant a les dones emprenedores d'una formació en gestió empresarial i el desenvolupament de capacitats emprenedores que els permeti posar en marxa i consolidar la seva idea de negoci en òptimes condicions.

Entre les activitats que s'estan desenvolupant destaquen les accions de sensibilització, motivació i foment de la cultura emprenedora entre les dones del medi rural mitjançant un acostament a les característiques del món laboral.

També contempla jornades informatives per a l'anàlisi de la situació real de la dona en el medi rural, els recursos existeixes i el seu aprofitament, així com l'anàlisi d'alternatives econòmiques i accions Formatives per l'emprenedoria com són els cursos de Creació i Gestió d'Empreses els continguts tractaran l'actitud emprenedora i les oportunitats de negoci, el projecte de viabilitat de l'empresa, màrqueting i comercialització de productes i pla de negoci, comercialització a la xarxa, etc.

S'aposta, de la mateixa manera, per cursos de Noves Tecnologies de la Informació (TIC) per aprofitar les noves oportunitats que ofereix Internet, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a instruments i eines perquè les empreses que neixen i es consoliden accelerin el seu creixement i possibilitats de supervivència.

Finalment, recull punts d'assessorament personalitzat en la creació i consolidació del projecte empresarial oferint suport i acompanyament per a la tramitació i creació de noves iniciatives d'autoocupació, així com el seu posterior seguiment per assegurar una bona marxa i permanència en el mercat laboral.

En l'actualitat les dones rurals estan exercint un paper fonamental en la construcció d'un nou model de societat rural i resulten indispensables en el model sostenible de desenvolupament rural que planteja la Política Agrària Comuna i la Política Regional de la Unió Europea. El disseny d'estratègies de desenvolupament rural sostenible, implica necessàriament la incorporació de la dimensió humana i econòmica de les dones pel que les actuacions plantejades contribuiran a consolidar aquest model.  + info (enllaç extern)

Etiquetes: dones pageses emprenedoria autoocupacióHo vols compartir?