Agricultura dimarts, 2 de Febrer de 2016

Ajut pel foment de les cadenes curtes i mercats locals


Autor: argençola

El 14 de gener s’ha publicat al DOGC l’ajut pel foment de les cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. L'import de l'ajut no pot ser superior a 40.000 euros i el % d’ajut serà del 50% de les despeses subvencionables

Agricultura ecològica Josep Mestre conreu de mostassa
Agricultura ecològica Josep Mestre conreu de mostassa Foto: Josep Mestre

1 Objecte dels ajuts

.
L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és fomentar la cooperació horitzontal i vertical entre el diversos agents implicats en les cadenes curtes de distribució i els mercats locals de productes agroalimentaris.

Aquesta convocatòria OBRE TERMINI FINS EL 14 DE MARÇ.

La sol·licitud s’ha de presentar presencialment, mitjançant l’enllaç web trobareu a la pàgina web tràmits de la Generalitat de Catalunya tota la informació relacionada amb l’ajut

QUI POT SOL·LICITAR I SER BENEFICIARI DE L’AJUT?A l’apartat 3 de l’annex de la convocatòria [pdf adjunt] trobareu la informació relativa als beneficiaris.

Que poden ser:

1) LES PERSONES FÍSIQUES I/O JURÍDIQUES AGRUPADES PER DESENVOLUPAR UN PROGRAMA DE COOPERACIÓ PEL FOMENT DE CADENES CURTES I MERCATS LOCALS DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS i que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la seva sol·licitud:

-Dins de la cooperació horitzontal_ (és la que es fa entre persones físiques o jurídiques productores agràries).

- Partenariat d'interès. Com a màxim podrà estar constituït per 5 productors agraris individuals, o per 5 grups de productors agraris, o una combinació d'ambdós en un nombre no superior a 5. Es consideraran beneficiaris cadascun dels seus membres.

- Grup de productors agraris. Com a mínim els seus components seran 3 en el cas de productors agraris individuals, 2 en el cas de grups de productors agraris, o una combinació de 2 productors individuals i 1 grup de productors agraris. El beneficiari de l'ajut serà l'entitat associativa.

- Dins de la cooperació vertical_ (és la que es fa com a mínim entre 3 productors agraris individuals o 1 grup de productors agraris, amb altres agents que no siguin del sector primari).

- Partenariat d'interès. Com a mínim podrà estar constituït entre 3 productors agraris individuals o 1 grup de productors agraris, amb altres agents que no siguin del sector primari: 1 grup de consumidors, o 1 grup d'agents del sector de la restauració o del sector del turisme o 1 agent de l'Administració local.. Es consideraran beneficiaris cadascun dels seus membres.

- Persona jurídica. En el cas que el nombre d'agents sigui igual o superior a 6, s'ha de constituir una persona jurídica.

2) LES COOPERATIVES, LES SAT I LES SEVES FEDERACIONS O ASSOCIACIONS PODRAN PARTICIPAR EN LA COOPERACIÓ HORITZONTAL_ sempre i quan ho facin almenys amb un altre grup de productors agraris.

3) AQUELLES ASSOCIACIONS O FUNDACIONS VINCULADES DIRECTAMENT A LES CADENES CURTES DE COMERCIALITZACIÓ O ALS MERCATS LOCALS DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS.

Segons l’Ordre apartat 2 de l’annex [pdf adjunt] s’entén per:

- Grup de productors agraris_: qualsevol tipus d'entitat associativa de productors agraris reconeguda en dret, que ven tant els productes dels seus associats com els que ella mateixa obté a partir d'aquests. També
es consideren com a grup de productors agraris les cooperatives agràries, les SAT i les seves federacions o associacions.

- Partenariat d'interès_: l'agrupació de diverses persones, físiques i/o jurídiques, sense constituir una nova entitat jurídica, i que col·laboren per tal de realitzar actuacions conjuntes. Es fa mitjançant un conveni signat per part de tots els membres del partenariat.

QUIN TIPUS D’AJUTS?D’acord amb el que s’estableix a l’apartat 4 de l’annex de l’Ordre de convocatòria [pdf adjunt], les actuacions subvencionables són:

a) despeses d’estudis per l’elaboració del conveni de col·laboració.

b) despeses de funcionament:
-activitats d’animació, coordinació i relacions públiques.
-adquisició i desenvolupament de programes informàtics.
-registre de marques.
-despeses de constitució i funcionament: gestoria, formació, xarxes socials i personal.

c)despeses directes: lloguer del punt de venda i estudis de viabilitat

d)despeses de promoció dels productes comercialitzats.

FINS QUINA QUANTIA?L'import de l'ajut no pot ser superior a 40.000 euros i té caràcter de
subvenció directament aplicable a les despeses comentades anteriorment.

El % d’ajut serà del 50% de les despeses subvencionables.

LIMITACIONS DE L’AJUT:

a) Les despeses de personal no podran sobrepassar més del 25% del total de l'actuació.

b) Els estudis de viabilitat i els convenis de cooperació no hauran de sobrepassar el 20%, conjuntament.

A l’apartat 6 de l’annex de la convocatòria s’estableixen els criteris de priorització per l’atorgament de la subvenció i a l’apartat 8 de l’annex de la convocatòria [1] s’estableix el procediment de sol·licitud així com la documentació a aportar en cada cas.

Per més informació dirigiu-vos a les oficines d'Unió de Pagesos o consulteu ORDRE ARP/1/2016, de 5 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de foment de cadenes curtes i mercats locals en
el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 16.04.01), i es convoquen els corresponents a 2016. [1]

Parada Ecoplanter - Argençola
Parada Ecoplanter
Autor: Ramon Sunyer
Mercat de les espècies - Argençola
Mercat de les espècies
Autor: Ramon Sunyer

AJUT-PEL-FOMENT-DE-LES-CADENES-CURTES-I-MERCATS-LOCALS.pdfEtiquetes: ajuts cadenes curtes mercats locals generalitat de catalunyaHo vols compartir?