Agricultura dimarts, 12 de Febrer de 2019

Curs Aprofitament forestal. Productes del bosc: plantes


Autor: argençola

Els dies 2 i 23 de març i 6 d’abril a la Masia ca la Jeronima d’Argençola

Aprofitament forestal. Productes del bosc: plantes
Aprofitament forestal. Productes del bosc: plantes Foto: fitomón

L’Escola Agrària de Tàrrega i Fitomón organitzen aquesta formació com a estratègia de formació per l’impuls de la nova pagesia i d’acord amb el seu pla de formació. El curs, impartit per Astrid van Ginkel de Fitomón, té una durada de 12h i es realitzarà els dies 2 i 23 de març i 6 d’abril a la Masia ca la Jeronima d’Argençola

Requisits de preinscripció i matriculació
Preinscripció: Les preinscripcions es poden fer fins a 7 dies abans de l’inici del curs. Es confirmarà la plaça i la forma i el termini de pagament de la matrícula mitjançant un correu electrònic. La preinscripció NO garanteix la plaça.

Matriculació: El primer dia de classe cal portar la següent documentació: fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina o rebut d’autònoms, fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (targeta sanitària) i resguard bancari del pagament. No es considerarà vàlida la matrícula fins a haver fet el pagament de l’import del curs per via bancària.

Inscripcions a
l’Escola Agrària de Tàrrega
Coordinadora: Mireia Piñol, telèfon 973 310 715
 mireia.pinol@gencat.cat

També podeu inscriure-us-hi a Fitomón telèfon 973 532 110 info@fitomon.com,

Cost del curs: Dret d’inscripció: 32 €

ProgramaIDENTIFICACIÓ BOTÀNICA DE LES PLANTES, ds. 2 de març
1. Identificació botànica de les plantes aprofitables de primavera. 

2. Principals espècies recol·lectades. 

3. Espècies domèstiques i comercials. 

4. Potencial de cultiu de noves plantes. 


RECOL·LECCIÓ I PROCESSAT, ds. 23 de març
1. Recol·lecció silvestre sostenible.
1. Estacionalitat.
2. Bones pràctiques.
3. Normativa aplicable.
2. Processat.
1. Assecat. 

2. Destil·lació. 

3. Extracció. 

4. Transformació. 

5. Preparats vegetals per alimentació, cosmètica o control de plagues i malalties. 


COMERCIALITZACIÓ, ds. 6 d’abril
1. Aspectes empresarials. 

2. Requisits legals de l’obrador i productes. 

3. El mercat de les PAM. c2032019_APROFITAMENTS-DEL-BOSC_Argençola_rev.pdfEtiquetes: curs aprofitament forestal fitomón argençolaHo vols compartir?