Agricultura dimarts, 3 de Desembre de 2019

L'espoli del llentiscle


Autor: Antonio Cerrillo

Quadrilles de treballadors clandestins entren sense permís a les finques i extreuen massivament la planta per a ser comercialitzada. Hi ha un comerç irregular, sense que les finques rebin cap compensació

L'espoli del llentiscle
L'espoli del llentiscle Foto: La Vanguardia

És l'últim saqueig a la Natura? Els boscos catalans (i d'altres zones de la Mediterrània) estan patint una extracció massiva de llentiscle , una planta mediterrània que està sent objecte d'un comerç clandestí i sense control. Propietaris forestals, excursionistes i altres sectors ciutadans apunten que el llentiscle pateix un veritable espoli i denuncien tant els danys com la conflictivitat que ocasiona.

La manca de protecció específica d'aquesta planta i la vigilància insuficient són dues circumstàncies que es produeixen en un context de manca de respostes de l'Administració autonòmica, mentre s'està incrementant de manera exponencial aquest aprofitament de recursos forestals.

El resultat és un lucratiu mercat que comença a tenir impactes ambientals. Per això, diversos sectors reclamen al Departament d'Agricultura una actitud més activa per prevenir els danys i els conflictes que ja s'estan ocasionant.

Aquests treballadors (o els responsables d'aquests operatius) haurien de demanar permís, al menys, per legitimar la seva activitat; però no ho fan. I a més, es repeteixen els conflictes amb els propietaris de boscos, que no poden aturar aquestes incursions.

Una reglamentació necessàriaA l'ésser preguntat per aquestes queixes, el Departament d'Agricultura assenyala que, 'a data d'avui, no hi ha cap normativa administrativa específica sectorial', de manera que 'únicament es pot exigir l'autorització del titular dels terrenys'.

En un escrit de resposta, la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi comenta que 'està treballant en l'elaboració d'una ordre que reguli determinats aprofitaments forestals silvestres no fusters i la seva comercialització'. I que en aquesta normativa, s'ha inclòs, entre altres, el llentiscle.

El subdirector general de Boscos, Enric Vadell, va expressar que hi ha 'queixes puntuals', però va afirmar que la inclusió de la mata a la possible nova regulació 'no és una demanda prioritària del sector'. Vadell va recalcar que, tot i que no hi ha una normativa específica per a protegir la planta, tant el Codi Civil com la Llei forestal catalana garanteixen que 'no es pot fer qualsevol aprofitament'.

Al novembre de l'2011, el Parlament va aprovar una resolució (ICV i CiU) en la qual es va demanar que es prenguessin mesures contra la 'destrucció' de la mata, que 'posa en perill de desaparició a aquest espècie' ( Pistacia lentiscus )

Argençola, queixa en sac foradat


L'ex alcalde d'Argençola, Toni Lloret Grau, ja va demanar fa 2 anys al Departament d'Agricultura que s'elaborés urgentment un reglament per facilitar la intervenció en els diferents nivells de la cadena de recol·lecció i venda de llentiscle.

Lloret avisava que 'les persones que fan aquestes recol·leccions, sovint grups que queden repartides pels boscos a partir de demà fins al vespre, no demanen permisos ni als propietaris dels boscos, ni als ajuntaments, ni a l'associació de propietaris forestals de Argençola i, donades les grans quantitats de productes que cullen, és evident que es tracta d'una activitat econòmica'.

També va denunciar 'el fet que aquestes persones facin foc incontroladament al bosc, sense demanar el preceptiu permís, cosa que els habitants de la zona sí que han de demanar ...'.

Argençola va demanar a la Generalitat regular la recol·lecció de llentiscle - Argençola
Argençola va demanar a la Generalitat regular la recol·lecció de llentiscle
Autor: wikipèdia


Font: LV Digital   + info (enllaç extern)

Etiquetes: llentiscle darp argençolaHo vols compartir?