Agricultura dimarts, 15 de Març de 2022

Prohibició de fer foc en zones forestals


Autor: DARP

Des del 15 de març i fins el 15 d'octubre no es podrà encendre cap foc en terreny forestal (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta

Comença la prohibició de fer foc en zones forestals
Comença la prohibició de fer foc en zones forestals Foto: Gencat

El Departament d'Acció Climàtica i Agenda Rural informa que a partir del 15 de març comença la prohibició de fer foc en zones forestals, recollida en el Decret 64/1995, sense autorització expressa:

1- En els terrenys forestals, estiguin o no poblats d'espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.

2- No es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d'Agricultura.

3- No es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mataguspires.

4- Queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc, llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.Etiquetes: prohibició foc zones forestals


Compartit per somsegarra.cat

Ho vols compartir?