Casa del Tió dimecres, 27 de Novembre de 2019

Concurs d'Instagram #TióArgençola 2019


Autor: casadeltio

Convocat per l'Associació Casa del Tió – Casa del Bosc d’Argençola en motiu de la Festa del Tió d'Argençola que se celebrarà el 6 de desembre. 2 categories: infantil i adults

1r Concurs d'Instagram #TióArgençola
1r Concurs d'Instagram #TióArgençola Foto: casadeltio

BASES DEL CONCURS 

1. OBJECTE. El concurs fotogràfic a la xarxa Instagram amb l’etiqueta #TióArgençola presenta 2 categories

Petits- Consisteix a publicar fotografies de tions pintats pels nens i nenes a partir de les propostes que es troben a la web en aquest enllaç. Les imatges les publicaran els pares des dels seus perfils a Instagram

- S’iniciarà el 27 de novembre de 2019 i finalitzarà el dijous 5 de desembre de 2019

- Premi: Es lliurarà un únic premi consistent en 1 lot de Contes del Tió.

Adults


- Consisteix a publicar fotografies i vídeos sobre com es viu l’ambient a la Festa del Tió d’Argençola amb l’etiqueta #TióArgençola a la xarxa Instagram. Les imatges hauran d’estar fetes en el transcurs de la festa que se celebrarà el dia 6 de desembre a Argençola.
 
2. TERMINI DE PARTICIPACIÓ

- Adults el concurs s’iniciarà el dia 6 de desembre de 2019 i finalitzarà el dia 22 de desembre de 2019. No s’admetran a concurs fotografies ni vídeos publicats més enllà d’aquesta data.
 
3. FORMA DE PARTICIPACIÓ. Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).
 
Els participants hauran de:
-Realitzar una fotografia o vídeo que tingui relació amb l’ambient la Festa del Tió d’Argençola i en la qual aparegui algun element que permeti identificar la festa.
-Etiquetar la fotografia/vídeo amb el hashtag #TióArgençola
No hi ha limitació de quantitat de fotografies/vídeo per participant.
 
L'Associació Casa del Bosc i Casa del Tió d'Argençola es reserva el dret de fer difusió i de publicar les imatges presentades al concurs a les seves pàgines a Internet i a les seves xarxes socials.
 
4. CARACTERÍSTIQUES DE LES IMATGES. Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. També que han obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin aparèixer. L’organització es reserva el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional de l’Associació així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 
5. PREMIS. Es lliurarà un únic premi a la modalitat Adults: un val per a 6 persones per participar en una Matinal amb el pastor de cal Serrats i un lot de productes d’Argençola
 
6. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ. Pot participar en el concurs qualsevol persona física de 16 anys o més. En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.

Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Associació Casa del Bosc i Casa del Tió d'Argençola del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers.

Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin fotografiades, amb total indemnitat per part de l’Associació Casa del Bosc i Casa del Tió d'Argençola.

L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.
La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases.
 
7. SELECCIÓ DE PROPOSTES GUANYADORES. La selecció de les propostes guanyadores es farà la setmana després de la finalització del concurs. Un jurat integrat per persones vinculades a la institució s’encarregarà de seleccionar els guanyadors del premi, tenint en compte el nombre de likes que rebin així com l’originalitat de la imatge i la seva qualitat estètica.
 
8. COMUNICACIÓ DEL RESULTAT. L’organització es posarà en contacte amb les persones guanyadores mitjançant el seu perfil a Instagram @casadeltioarg, deixant un comentari a les fotografies guanyadores i els donarà instruccions per posar-s’hi en contacte i facilitar-ne el nom, els cognoms, el número de telèfon i l’adreça postal.
La llista de guanyadors es publicarà al web i a les xarxes socials de casadeltio.cat després de les vacances de Nadal.
 
9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. Els participants cedeixen expressament a l’Associació Casa del Bosc i Casa del Tió d'Argençola, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació amb finalitats promocionals, comercials i o publicitàries.

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatius i entorns 2.0.Etiquetes: concurs instagram casa del tió casa del bosc argençola


Compartit per casadeltio.cat

Ho vols compartir?