Acte

Convocatòria Ple ordinari

dimecres 4 octubre de 2017 a les 19:00 h a Argençola

<< Calendari       enviar a un amic     
De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió ordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 4 d’octubre de 2017 a les 19:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada.

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple sessió ordinària de data 05/07/2017 ( acta núm 05/2017) i el ple de la sessió extraordinària de data 13/09/2017 ( acta núm. 06/2017 ).

2.- Dació compte Decrets d’Alcaldia del núm. 39/2017 a núm. 63/2017

3.- Aprovació festes locals exercici 2018

4.- Torn de precs i preguntes

Argençola a 2 d’octubre de 2017.

Toni Lloret Grau
El Batlle


Ple ordinari ajuntament d'Argençola

Insertada per: Argençola
Més informació:
Vols compartir-la?
    Del.icio.us! Google! Live! Yahoo!
amunt  Home  ·  © argencola.cat ·   Argençola - Anoia (Catalonia)
Telèfon: 93 809 20 00 ·  e-mail: argensola@diba.cat
Avís de cookies ·   Avís legal
Versió 2.0 desembre-2014
Realització: cdnet