Acte

Convocatòria Ple ordinari

dimecres 4 juliol de 2018 a les 19:00 h a Argençola

<< Calendari       enviar a un amic     
De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió ordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 4 de juliol de 2018 a les 19:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada.

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple sessió ordinària de data 4 d’abril de 2018 , acta núm. 02/2018.

2.- Dació compte Decrets d’Alcaldia del núm.01/2018 al 33/2018.

3.- Aprovació conveni marc de cooperació i suport als ajuntament de la comarca relatiu al catàleg de serveis als municipis període 2018 ( Serveis socials).

4.- Aprovació conveni entre Diputació de Barcelona, Ajuntament d’Argençola i ADF Argençola, Programes Territorials del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis (PPI-PVI).

5.- Aprovació proposta nomenament jutge de pau substitut d’Argençola

6.- Donar compte al ple de l’acord de ple del Consorci de l’Alta Anoia d’aprovació de baixa de l’Ajuntament d’Argençola com a membre consorciat.

7.- Precs i preguntes

Argençola a 2 de juliol de 2018.

Gumersind Parcerisas Serra
Alcalde en funcions

ajuntament d'Argençola

Insertada per: Argençola
Més informació:
Vols compartir-la?
    Del.icio.us! Google! Live! Yahoo!
amunt  Home  ·  © argencola.cat ·   Argençola - Anoia (Catalonia)
Telèfon: 93 809 20 00 ·  e-mail: argensola@diba.cat
Avís de cookies ·   Avís legal
Versió 2.0 desembre-2014
Realització: cdnet