Acte

Convocatòria Ple extraordinari

dimarts 30 abril de 2019 a les 09:00 h a Argençola

<< Calendari       enviar a un amic     
De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió extraordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 30 d’abril de 2019 a les 09:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila


Ordre del dia de la sessió convocada.

1.- Adjudicació, si s’escau, del projecte constructiu d’adequació de camins rurals al municipi d’Argençola.

2.- Adjudicació, si s’escau, del projecte de millora i adequació del ferm del paviment del carrer sense nom al nucli de Carbasi.

3.- Adjudicació, si s’escau, del projecte constructiu depuradora aigües residuals al nucli de Clariana.

4.- Aprovació, si s’escau, del compte de gestió recaptatòria per l’Organisme de Gestió Tributària de l’exercici 2018.

5. Sorteig membres mesa electoral, eleccions municipals i al parlament europeu de data 26 de maig de 2019.

Argençola a 25 d’abril de 2019.

Toni Lloret Grau
El Batlle

Convocatòria Ple extraordinari

Insertada per: Argençola
Més informació:
Vols compartir-la?
    Del.icio.us! Google! Live! Yahoo!
amunt  Home  ·  © argencola.cat ·   Argençola - Anoia (Catalonia)
Telèfon: 93 809 20 00 ·  e-mail: argensola@diba.cat
Avís de cookies ·   Avís legal
Versió 2.0 desembre-2014
Realització: cdnet