Govern municipal dilluns, 10 de Març de 2014

Ple ordinari març


Autor: argençola

Ordre del dia de la sessió convocada.

Aprovació, si s'escau, de les actes del Ple ordinari de data 23/12/2013 Ple Extraordinari de data 19/02/2014

Dació comptes Decrets d'Alcaldia 82/2013 a 86/2013 i 01/2014 a 17/2014.

Aprovació, si s'escau, adhesió a la prorroga de I'acord marc de subministrament d'energia

Aprovació, si s'escau, compte gestió recaptatoria ORGT exercici 2013

Aprovació, si s'escau, projecte d'instal·lació del sistema de telecontrol per a la supervisió de la xarxa d'aigua

Torn de precs i preguntes.Etiquetes: portal d'argençola guia d'argençola Argençola Carbasí Clariana Contrast Plans de Ferran Porquerisses i Albarells Rocamora Anoia CataloniaHo vols compartir?