Govern municipal divendres, 1 de Març de 2013

Ple ordinari març


Autor: argençola

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació, si escau, de les actes del Ple Ordinari de 19/12/2012, Ple Extraordinari de 31/12/2012 i Ple extraordinari 27/02/2013.

2. Dotació comptes Decrets d’Alcaldia 01/2013 al 17/2013.

3. Aprovació resolució de reclamació contra el pressupost exercici 2012.

4. Aprovació de conveni SCALWIN.

5. Aprovació conveni pagament SOREA.

6. Aprovació nomenament de representants de la mancomunitat “Anoia Ponent”.

7. Facultar Tresorer per signatura esciptures publiques per adquisició de terrenys.

8. Facultar Tinent d’Alcalde per signatura de la pròrroga del conveni amb l’Agència de protecció de la Salut.

9. Torn de precs i preguntes.Etiquetes: portal d'argençola guia d'argençola Argençola Carbasí Clariana Contrast Plans de Ferran Porquerisses i Albarells Rocamora Anoia CataloniaHo vols compartir?