Govern municipal
dimarts 21 juliol 2015 Argençola

Mapa de capacitat acústica del municipi d’Argençola

<< Tornar    Autor: Ajuntament d'Argençola enviar a un amic     
A exposició pública durant trenta dies
 
Mapa de capacitat acústica del municipi d’Argençola - Argençola
Mapa de capacitat acústica del municipi d’Argençola - Argençola
Autor: Ajuntament Argençola
Aprovats inicialment pel Ple de la Corporació en data 3 de juliol de 2015, el mapa de capacitat acústica del municipi d’Argençola restarà exposat al públic a la Secretaria d’aquest Ajuntament, per un termini de trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal www.argencola.cat.

Transcorregut el qual, si no s’ha presentat cap reclamació o al·legació s’entendra aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

Veure documents:
- Presentació
- Memòria
- Mapes

Argençola a 21 de juliol de 2015.

Antoni Lloret Grau
El Batlle


Vols compartir-ho?

    Del.icio.us! Google! Live! Yahoo!


amunt  Home  ·  © argencola.cat ·   Argençola - Anoia (Catalonia)
Telèfon: 93 809 20 00 ·  e-mail: argensola@diba.cat
Avís de cookies ·   Avís legal
Versió 2.0 desembre-2014
Realització: cdnet