Govern municipal dilluns, 20 de Juny de 2016

Protocol d'ús de la sala de Clariana


Autor: argençola

l’Ajuntament preveu utilitzar i aprofitar l'equipament pels projectes de 'La Casa del Tió' i 'La Casa del Bosc'

sala de Clariana
sala de Clariana Foto: Marià Miquel

L’edifici conegut com “La Sala de Clariana”, des del seu origen ha tingut un ús públic de caràcter lúdic i cultural per part dels veïns de Clariana.

El 20 de febrer de 2014, l’Ajuntament d’Argençola, en el marc del seu programa de govern, va signar un conveni de lloguer d’aquest equipament amb el doble objectiu de :
- Rehabilitar i conservar l’edifici, i
- Potenciar-ne l’ús, fent-lo extensiu a projectes culturals i de dinamització del municipi en el seu conjunt, i rendibilitzar socialment les inversions que es realitzin.
En aquest sentit l’Ajuntament ha realitzat una primera inversió econòmica per a rehabilitar alguns elements estructurals de l’edifici, i en breu, iniciarà una segona fase de reparacions i condicionament.

D’altra banda, per desenvolupar i fer evolucionar els projectes “La Casa del Tió” i “La Casa del Bosc”, que l’Ajuntament promou, cal disposar d’un equipament, per la qual cosa preveu utilitzar i aprofitar La Sala de Clariana i les seves instal·lacions. Així mateix, l’Ajuntament preveu disposar de La Sala de Clariana, per a altres projectes culturals que es generin.

Atès doncs, que s’estima que es produirà un ús continuat de La Sala, tot i que no exclusiu, pel desenvolupament dels projectes, a fi d’aconseguir un aprofitament òptim de l’equipament i coordinar les activitats que s’hi realitzin, es convenient regular els usos de La Sala, determinar qui s’ha de fer càrrec de les despeses de conservació i manteniment, establir criteris d’assignació d’ ús i de priorització d’aquest en cas de coincidència, així com fixar el procediment a seguir i les taxes corresponents per a la cessió de La Sala.


PROTOCOL-US-DE-LA-SALA-DE-CLARIANA.pdfEtiquetes: portal d'argençola guia d'argençola Argençola Carbasí Clariana Contrast Plans de Ferran Porquerisses i Albarells Rocamora Anoia CataloniaHo vols compartir?