Govern municipal dimecres, 4 de Gener de 2017

Convocatòria Ple ordinari


Autor: argençola
ajuntament
ajuntament Foto: Ramon Sunyer

Es convoca sessió ordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 4 de gener de 2017 a les 19:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada.

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple sessió ordinària de de data 05/10/2016 ( acta núm. 08/2016), acta sessió extraordinària de data 24/10/2016 ( acta núm. 09/2016), ple sessió extraordinària de data 16/11/2016 ( acta núm. 10/2016).

2.- Dació compte Decrets d’Alcaldia del núm.81 al 107 i decrets 109 al 119.

3.- Ratificació Decret d’Alcaldia 108/2016 d’aprovació i signatura del conveni de col.laboració en el projecte “Anoia Terra de Castells”.

4.- Aprovació inicial pressupost i plantilla exercici 2017

5.- Acceptació cessió tram carretera BV-2231

6.- Torn de precs i preguntesEtiquetes: portal d'argençola guia d'argençola Argençola Carbasí Clariana Contrast Plans de Ferran Porquerisses i Albarells Rocamora Anoia CataloniaHo vols compartir?