Govern municipal divendres, 17 de Febrer de 2017

Convocatòria Ple extraordinari urgent


Autor: argençola
ajuntament d'Argençola
ajuntament d'Argençola Foto: Ramon Sunyer

De conformitat amb allò que disposa l'article 79 i 80 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió extraordinària - urgent pel Ple de la Corporació pel proper dia 17 de febrer de 2017 a les 9:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada

1.- Ratificació i declaració d’urgència de la convocatòria de la sessió.

2.- Adjudicació obra 'Contracte obres per actuar als trams dels camins afectats pels aiguats dels 2 i 3 de novembre de 2015'.

3.- Nomenament director d’obra i coordinador del pla de seguretat de les obres anomenades 'Contracte obres per actuar als trams dels camins afectats pels aiguats dels 2 i 3 de novembre de 2015'.

Argençola a 16 de febrer de 2017

Toni Lloret Grau
El BatlleEtiquetes: portal d'argençola guia d'argençola Argençola Carbasí Clariana Contrast Plans de Ferran Porquerisses i Albarells Rocamora Anoia CataloniaHo vols compartir?