Govern municipal dijous, 6 de Juliol de 2017

Bases reguladores del procés per a seleccionar persones aturades


Autor: argençola

A informació pública durant 30 dies

Bases reguladores del procés per a seleccionar persones aturades
Bases reguladores del procés per a seleccionar persones aturades Foto: argençola

En data 5 de juliol de 2017, el Ple de la Corporació ha aprovat les bases reguladores del procés per a seleccionar persones aturades en el marc del programa complementari de foment de l'ocupació local del Pla 'Xarxa de Governs Locals 2016-2019' de la Diputació de Barcelona.

Les bases es poden consultar a les oficines municipals en horari de dimarts a divendres de 9:00 h a 14:00 h i a l'arxiu que s'adjunta en aquesta pàgina.

El termini per presentar reclamacions i al·legacions serà de 30 dies a comptar a partir del la publicació al BOP. Transcorregut el termini d'exposició pública de les bases sense que s'hagin presentat reclamacions ni al·legacions, es procedirà a l'anunci de la convocatòria

Argençola a 6 de juliol de 2017.

Toni Lloret Grau
Batlle d’Argençola


Bases-Reguladores.pdfEtiquetes: edicte bases reguladores foment ocupació local ArgençolaHo vols compartir?