Govern municipal
dimarts 25 juliol 2017 Argençola

Compte General del Pressupost 2015

<< Tornar    Autor: Ajuntament d'Argençola enviar a un amic     
A exposició pública per un termini de 3 setmanes
 
Compte General del Pressupost 2015 - Argençola
Compte General del Pressupost 2015 - Argençola
Autor: argençola
Confeccionat el Compte General del Pressupost corresponent a l'exercici 2015, i informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, se sotmet a exposició pública per un termini de quinze dies i vuit més, segons estableix l'article 212.3 del RDL 2/2004 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de les hisendes locals amb l'objecte de què es puguin formular observacions i reclamacions. En el supòsit de no formular-se'n el Compte General es portarà a consideració del Ple per a la seva aprovació.

Argençola, 25 de juliol de 2017

Antoni Lloret Grau
Batlle d’Argençola


Vols compartir-ho?

    Del.icio.us! Google! Live! Yahoo!


amunt  Home  ·  © argencola.cat ·   Argençola - Anoia (Catalonia)
Telèfon: 93 809 20 00 ·  e-mail: argensola@diba.cat
Avís de cookies ·   Avís legal
Versió 2.0 desembre-2014
Realització: cdnet