Govern municipal dijous 24 agost 2017

Selecció d'un Tècnic/a superior de transparència, bon govern, suport a la transició cap a la gestió electrònica de l'Administració


Autor: argençola

Termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació al BOP, a l’e-tauler i a la web de l’Ajuntament.

Selecció d'un Tècnic/a superior de transparència, bon govern, suport a la transició cap a la gestió electrònica de l'Administració Autor: argençola

En data 5 de juliol de 2017, el Ple de la Corporació ha aprovat les bases I i la convocatòria que han de regir el concurs de mèrits per a seleccionar un Tècnic/a superior de transparència, bon govern, suport a la transició cap a la gestió electrònica de l'Administració, i elaboració i coordinació del procés d'informació i participació ciutadana de l'avanç POUM.

Les bases en poden consultar a les oficines municipals en horari de dimarts a divendres de 9.00 h a 14.00 h i a la pàgina web de l'Ajuntament

Argençola, 11 d'agost de 2017
L'alcalde, Toni Lloret Grau


INTERINATGE---BASES-SELECCIO-.pdfEtiquetes: anunci tècnic argençola

Lectures: 111 Darrera: 01.05.2022


Ho vols compartir?