Govern municipal dijous, 24 de Agost de 2017

Selecció d'un Tècnic/a superior de transparència, bon govern, suport a la transició cap a la gestió electrònica de l'Administració


Autor: argençola

Termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació al BOP, a l’e-tauler i a la web de l’Ajuntament.

Selecció d'un Tècnic/a superior de transparència, bon govern, suport a la transició cap a la gestió electrònica de l'Administració
Selecció d'un Tècnic/a superior de transparència, bon govern, suport a la transició cap a la gestió electrònica de l'Administració Foto: argençola

En data 5 de juliol de 2017, el Ple de la Corporació ha aprovat les bases I i la convocatòria que han de regir el concurs de mèrits per a seleccionar un Tècnic/a superior de transparència, bon govern, suport a la transició cap a la gestió electrònica de l'Administració, i elaboració i coordinació del procés d'informació i participació ciutadana de l'avanç POUM.

Les bases en poden consultar a les oficines municipals en horari de dimarts a divendres de 9.00 h a 14.00 h i a la pàgina web de l'Ajuntament

Argençola, 11 d'agost de 2017
L'alcalde, Toni Lloret Grau


INTERINATGE---BASES-SELECCIO-.pdfEtiquetes: anunci tècnic argençolaHo vols compartir?