Govern municipal dimecres, 13 de Setembre de 2017

Convocatòria Ple extraordinari


Autor: argençola

Dimecres 13 de setembre de 2017 a les 7 de la tarda

ajuntament d'Argençola
ajuntament d'Argençola Foto: Ramon Sunyer

De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió extraordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 13 de setembre de 2017 a les 19:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada:

1.- Aprovació definitiva compte general exercici 2015
2.- Aprovació adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions .
3.- Delegacions Tinent d’Alcalde i Regidor d’Hisenda per signatura escriptura pública


Argençola a 8 setembre de 2017

Toni Lloret Grau
El BatlleEtiquetes: convocatòria ple extraordinari argençolaHo vols compartir?