Govern municipal dimecres, 25 de Octubre de 2017

Convocatòria Ple extraordinari


Autor: argençola
ajuntament
ajuntament Foto: Ramon Sunyer

De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió extraordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 25 d’octubre de 2017 a les 13:30h, al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada.

1.- Aprovació , si s’escau, de la Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya

2.- Aprovació, si s’escau, exigir la llibertat dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez i d’Òmnium, Jordi Cuixat.


Argençola a 23 d’octubre de 2017

Toni Lloret Grau
El BatlleEtiquetes: ple extraordinari argençolaHo vols compartir?