Govern municipal dilluns, 23 de Octubre de 2017

Modificació Ordenances Fiscals


Autor: argençola

A exposició pública durant 30 dies

Modificació Ordenances Fiscals ajuntament d'Argençola
Modificació Ordenances Fiscals ajuntament d'Argençola Foto: Ramon Sunyer

L'Ajuntament d'Argençola, en sessió plenària de de data 18 d’octubre de 2017 amb el quòrum legalment exigible, va aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2018


COMUNICACIO-ORGT-OF-2018.pdfEtiquetes: ordenances fiscals argençolaHo vols compartir?