Govern municipal dimarts, 7 de Novembre de 2017

Convocatòria Ple extraordinari


Autor: argençola

Dimarts 7 de novembre a les 8 del matí

Convocatòria Ple extraordinari ajuntament d'Argençola
Convocatòria Ple extraordinari ajuntament d'Argençola Foto: Ramon Sunyer

De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió extraordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 7 de novembre de 2017 a les 08:00h mati , al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada.

1.- Aprovació , si s’escau, modificació extrajudicial de crèdits

2.- Aprovació, si s’escau, modificació de crèdits 02/2017.


Argençola a 6 de novembre de 2017

Toni Lloret Grau
El BatlleEtiquetes: ple extraordinari argençolaHo vols compartir?