Govern municipal divendres, 24 de Novembre de 2017

Convocatòria Ple extraordinari


Autor: argençola
ajuntament d'Argençola
ajuntament d'Argençola Foto: Ramon Sunyer

De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió extraordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 24 de novembre de 2017 a les 09:00h mati , al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada.

1.- Sorteig membres mesa electoral, eleccions al Parlament de Catalunya de data 21/12/2017.

Argençola a 23 de novembre de 2017

Toni Lloret Grau
El BatlleEtiquetes: ple extraordinari argençolaHo vols compartir?