Govern municipal divendres, 13 de Abril de 2018

Convocatòria plaça Jutge de Pau Substitut d’Argençola


Autor: argençola

Termini de vint dies hàbils per presentar les sol·licituds

Convocatòria plaça Jutge de Pau Substitut d’Argençola
Convocatòria plaça Jutge de Pau Substitut d’Argençola Foto: Ramon Sunyer

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 4 d’abril de 2018 va aprovar iniciar convocatòria pública per la plaça de Jutge de Pau Substitut d’aquest municipi d’Argençola.

El termini de presentació de les instàncies i currículum vitae ( En el que caldrà fer constar l’activitat actual que dugui a terme), serà de 20 dies hàbils a les oficines municipal de l’Ajuntament .

En la instància caldrà fer constar segons l’establert en l’art. 303 de la L.O.P.J.

Que no està incapacitat per l’ingrés en la Carrera Judicial pels següents motius: (Per impediment físic o psíquic; Per condemna per delicte dolós en tant no hagin obtingut la rehabilitació; Per processat o inculpat per delicte dolós en tant no siguin absolts o es dicti acte de sobreseïment ; Per no estar en ple exercici dels seus drets civils).



Etiquetes: jutge pau argençola



Ho vols compartir?