Govern municipal dimecres, 25 de Abril de 2018

Edicte modificació de la fitxa núm. 6 del catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable


Autor: argençola

A informació publica per un termini de 30 dies hàbils

Edicte modificació de la fitxa núm. 6 del catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable
Edicte modificació de la fitxa núm. 6 del catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable Foto: argençola

L’Ajuntament d’Argençola en sessió plenària ordinària de data 4 d’abril de 2018, ha aprovat la modificació de la fitxa núm. 6 relativa a l’element catalogat “El Violi” del catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable d’Argençola, d’acord amb la documentació aportada.

L’expedient es sotmet a un tràmit d’informació publica per un termini de 30 dies hàbils, mitjançat anunci al BOP, a un diari d’abast comarcal, a l’e-tauler i a la pagina web de l’Ajuntament www.argencola.cat, als efectes de presentació d’al·legacions i/o observacions.

Argençola a 17 d’abril de 2018.
Toni Lloret Grau
Batlle


EDICTE-4-04-2018.pdfEtiquetes: edictes ajuntament argençolaHo vols compartir?