Govern municipal dimecres, 20 de Juny de 2018

Projecte elèctric de substitució i millora de l’enllumenat exterior d’Argençola


Autor: argençola

El 25 de juny,a les 12:00h, a la seu de l’Ajuntament d’Argençola tindrà lloc l’acte de constitució de la Mesa de Contractació i obertura de sobres

Projecte elèctric de substitució i millora de l’enllumenat exterior d’Argençola
Projecte elèctric de substitució i millora de l’enllumenat exterior d’Argençola Foto: argençola

En referència al procediment de contractació pública de l’obra referent al projecte anomenant 'Projecte elèctric de substitució i millora de l’enllumenat exterior d’Argençola', comuniquem que:

En acte no públic en data 25 de juny de 2018 a les 12:00h a la seu de l’Ajuntament d’Argençola tindrà lloc l’acte de constitució de la Mesa de Contractació i obertura de sobres d’acord amb l’establert al punt 17 del plec de clàusules administratives particulars reguladors del procediment obert amb tramitació ordinària i que va esser aprovat pel ple de la Corporació en sessió de data 4 d’abril de 2018.

MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de contractació estarà integrada per:
President: Sr. Joan Sola Regidor d’Urbanisme
Secretària- Interventora acctal: Sra. Sònia Durán Carrero
Vocals:
Sr.Oriol Brufau i Torrents, Arquitecte, Assessor municipal

Sra. Ma Dolors Fustagueras Secretaria de l’Ajuntament de Motmaneu

Sr. Jaume Claramunt enginyer industrial del Consell Comarcal de l’Anoia
Secretària de la Mesa: Sra. Sònia Durán Carrero

Argençola a 20 de juny de 2018.Etiquetes: projecte enllumenat exterior argençolaHo vols compartir?