Govern municipal divendres, 28 de Setembre de 2018

Projecte de Millora i adequació del ferm del paviment del carrer sense nom del nucli de Carbasi


Autor: argençola

A informació pública per un termini d'un mes

Projecte de Millora i adequació del ferm del paviment del carrer sense nom del nucli de Carbasi
Projecte de Millora i adequació del ferm del paviment del carrer sense nom del nucli de Carbasi Foto: Ramon Sunyer

Al Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 14 de setembre de 2018, es va aprovar inicialment el projecte anomenat 'Millora i adequació del ferm del paviment del carrer sense nom del nucli de Carbasi', amb un pressupost 40.000,00€ IVA inclòs.

L’expedient romandrà exposat al públic per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant publicació al BOP ,a la web municipal www.argencola.cat, i a l’e-tauler, als efectes del seu examen i presentació d’al·legacions i/o reclamacions.

En el cas que no es presentin al.legacions ni reclamacions el projecte quedarà aprovat definitivament, sense necessitat de cap altre acord.

Argençola a 18 de setembre de 2018.
Toni Lloret Grau
El Batlle

Edicte projecte de Millora i adequació del ferm del paviment del carrer sense nom del nucli de Carbasi - Carbasí
Edicte projecte de Millora i adequació del ferm del paviment del carrer sense nom del nucli de Carbasi
Autor: argençola


Etiquetes: projecte de millora carrer carbasí argençolaHo vols compartir?