SEU ELECTRÒNICA
ÀLBUMS DE FOTOS
ENLLAÇOS
ACTES
Govern municipal
dimecres 9 gener 2019 Argençola

Aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2019

<< Tornar    Autor: Ajuntament d'Argençola enviar a un amic     
A informació pública per un termini de 15 dies hàbils
 
Edicte Aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2019 - Argençola
Edicte Aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2019 - Argençola
Autor: argençola
Aprovat inicialment pel Ple, en sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2018, el pressupost general de l'Ajuntament per a l’any 2019,se sotmet a informació pública per un termini de quinze dies, segons estableix l’article 168 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, a partir de l’endemà de la inserció d’aquest anunci en el BOP, durant el qual podrà ésser examinat a la Secretaria de l'Ajuntament i s’hi podran formular les al·legacions que es considerin pertinents.

Si transcorregut el termini d’exposició pública no s’ha formulat cap al·legació, objecció ni suggeriment el Pressupost s’entendrà aprovat definitivament.

Argençola, 21 de desembre de 2018
Toni Lloret Grau
L'alcalde


Vols compartir-ho?

    Del.icio.us! Google! Live! Yahoo!


amunt  Home  ·  © argencola.cat ·   Argençola - Anoia (Catalonia) ·  Avís de cookies ·   Avís legal
    Facebook ·  Twitter ·  Google ·  Realització: cdnet
Versió final 2.0 desembre-2014
pàgina executada en 0.046s