Govern municipal dijous, 24 de Gener de 2019

Anunci bases reguladores per la convocatòria d’una plaça d’auxiliar administratiu


Autor: argençola

A informació pública per termini de 20 dies hàbils

Anunci bases reguladores per la convocatòria d’una plaça d’auxiliar administratiu
Anunci bases reguladores per la convocatòria d’una plaça d’auxiliar administratiu Foto: argençola

En sessió celebrada en data 2 de gener de 2019, el Ple de l’Ajuntament va adoptar l’acord d’aprovar les bases reguladores per la convocatòria d’una plaça d’auxiliar administratius en el procés per a seleccionar persones aturades en el marc del programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020.

Es sotmeten a informació pública les bases reguladores que poden ser consultes a les oficines municipals en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h, per termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-tauler de l’Ajuntament i a la pàgina web www.argençola.cat, als efectes de possibles reclamacions i anunciar simultàniament la convocatòria en el ben entès que seria ajornada dita convocatòria quan sigui necessari en el supòsit que es formulin reclamacions contra les bases.

Argençola a 14 de gener de 2019.
Toni Lloret Grau
Batlle


01.1BASES-CONVOCATORIA-AUX.-ADMINISTRATIUf.pdfEtiquetes: bases reguladores auxiliar administratiu argençolaHo vols compartir?