Govern municipal dimarts, 29 de Gener de 2019

Anunci d'ampliació de la capacitat productiva d’una explotació avícola


Autor: argençola

A informació pública durant un termini de deu dies

Anunci d'ampliació de la capacitat productiva d’una explotació avícola
Anunci d'ampliació de la capacitat productiva d’una explotació avícola Foto: argençola

El Sr. Josep Albareda Franquesa, actuant en nom propi, en data 27/07/2018, ha sol·licitat d’aquest ajuntament el permís municipal ambiental, així com la llicència d’obres corresponent, amb la finalitat d’ampliació de la capacitat productiva d’una explotació avícola d’engreix amb MO620-AE per assolir una capacitat productiva de 120.000 pollastres d’engreix, situada al Pol. 15 parc. 54 i 57 oi Polígon 14 parc. 3 del T.M. d’Argençola.

D’acord amb l’establert a l’article 20.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, s’obre un termini d’informació de deu dies a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci amb la finalitat de que qualsevol persona interessada pugui examinar l’expedient i, alhora, presentar per escrit, davant l’ajuntament, les al·legacions i suggeriments que consideri pertinents.

L’expedient es podrà consultar a les oficines municipals, durant el termini de informació esmentat.

Argençola a 17 de desembre de 2018.
Toni Lloret Grau
Batlle d’Argençola.Etiquetes: anunci ampliació explotació avícola argençolaHo vols compartir?