Govern municipal
dimecres 3 abril 2019 Argençola

Convocatòria Ple ordinari

<< Tornar    Autor: Ajuntament d'Argençola enviar a un amic     
Dimecres 3 d'abril a les 7 de la tarda
 
Convocatòria Ple ordinari Ajuntament d'Argençola - Argençola
Convocatòria Ple ordinari Ajuntament d'Argençola - Argençola
Autor: Ajuntament d'Argençola
De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió ordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 3 d’abril de 2019 a les 19:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada.

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple sessió ordinària de data 02/01/19 ( acta núm. 01/2019 ), Ple sessió extraordinària de data 31/01/2019( acta núm. 02/2019 ),

2.- Dació compte Decrets d’Alcaldia del núm.74/2018 al núm 17/2019

3.- Aprovació inicial del projecte anomenat “Memòria valorada millora i condicionament de camins”

4.- Aprovació inicial del reglament us dels locals socials municipals

5.- Aprovació de la moció per la defensa del patrimoni locals i en contra dels processos d’immatriculació realitzats per l’Església Catòlica.

6.- Aprovació conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Argençola per suport tècnic compartit del servei comarcal de desenvolupament econòmic.

7.- Aprovació conveni per al prestació de serveis del departament de benestar social i atenció a la ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia a l’Ajuntament d’Argençola.

8.- Aprovació proposta xifres de població a 01/01/2019.

9.- Sorteig membres mesa electoral per les Eleccions Generals 2019.

10.- Precs i preguntes

Argençola a 29 de març de 2019.

Toni Lloret Grau
El Batlle
Adjunts: PDF 02. EDICTE 29-03-2019


Vols compartir-ho?

    Del.icio.us! Google! Live! Yahoo!


amunt  Home  ·  © argencola.cat ·   Argençola - Anoia (Catalonia)
Telèfon: 93 809 20 00 ·  e-mail: argensola@diba.cat
Avís de cookies ·   Avís legal
Versió 2.0 desembre-2014
Realització: cdnet