Govern municipal dimecres, 3 de Abril de 2019

Convocatòria Ple ordinari


Autor: argençola

Dimecres 3 d'abril a les 7 de la tarda

Convocatòria Ple ordinari Ajuntament d'Argençola
Convocatòria Ple ordinari Ajuntament d'Argençola Foto: Ajuntament d'Argençola

De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió ordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 3 d’abril de 2019 a les 19:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada.

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple sessió ordinària de data 02/01/19 ( acta núm. 01/2019 ), Ple sessió extraordinària de data 31/01/2019( acta núm. 02/2019 ),

2.- Dació compte Decrets d’Alcaldia del núm.74/2018 al núm 17/2019

3.- Aprovació inicial del projecte anomenat “Memòria valorada millora i condicionament de camins”

4.- Aprovació inicial del reglament us dels locals socials municipals

5.- Aprovació de la moció per la defensa del patrimoni locals i en contra dels processos d’immatriculació realitzats per l’Església Catòlica.

6.- Aprovació conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Argençola per suport tècnic compartit del servei comarcal de desenvolupament econòmic.

7.- Aprovació conveni per al prestació de serveis del departament de benestar social i atenció a la ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia a l’Ajuntament d’Argençola.

8.- Aprovació proposta xifres de població a 01/01/2019.

9.- Sorteig membres mesa electoral per les Eleccions Generals 2019.

10.- Precs i preguntes

Argençola a 29 de març de 2019.

Toni Lloret Grau
El Batlle


02.-EDICTE-29-03-2019.pdfEtiquetes: ple ordinari argençolaHo vols compartir?