Govern municipal dimecres 17 abril 2019

Aprovació inicial del projecte 'Memòria valorada de millora i condicionament de camins'


Autor: argençola

A exposició pública per un termini de trenta dies hàbils

Edicte Aprovació inicial del projecte 'Memòria valorada de millora i condicionament de camins' Autor: argençola

Al Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 3 d’abril de 2019, es va aprovar inicialment el projecte anomenat 'Memòria valorada de millora i condicionament de camins', amb un pressupost de 49.959,32€ IVA inclòs.


L’expedient romandrà esposat al públic per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant publicació al BOP ,a la web municipal www.argencola.cat, i a l’e-tauler, als efectes del seu examen i presentació d’al·legacions i/o reclamacions. En el cas que no es presentin al.legacions ni reclamacions el projecte quedarà aprovat definitivament, sense necessitat de cap altre acord.

Argençola a 9 d’abril de 2019.

Toni Lloret Grau
El Batlle



Etiquetes: projecte memòria camins argençola

Lectures: 147 Darrera: 10.05.2022


Ho vols compartir?