Govern municipal dissabte 15 juny 2019

Convocatòria del Ple de constitució del nou ajuntament


Autor: argençola

Dissabte 15 de juny a les 12:00h

Convocatòria del Ple de constitució del nou ajuntament Autor: argençola

De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió extraordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 15 de juny de 2019 a les 12:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada.
Acte de constitució del nou ajuntamentEtiquetes: ple extraordinari nou ajuntament argençola

Lectures: 157 Darrera: 20.05.2022


Ho vols compartir?