Govern municipal dijous, 17 de Octubre de 2019

Convocatòria Ple extraordinari


Autor: argençola

Dijous 17 d'octubre a les 8 del matí

Convocatòria Ple extraordinari
Convocatòria Ple extraordinari Foto: argençola

De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió extraordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 17 d’octubre de 2019 a les 8:00h , al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada.

Aprovació moció de resposta a la sentència del tribunal suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació

Argençola a 14 d’octubre de 2019.

Gumersind Parcerisas Serra
El Batlle


MOCIO_postsentencia-AMI-ACM.pdfEtiquetes: ple extraordinari argençolaHo vols compartir?