Govern municipal divendres 18 octubre 2019

Convocatòria Ple extraordinari


Autor: argençola

Divendres 18 d’octubre a les 8:00h

Convocatòria Ple extraordinari 18 d'octubre Autor: argençola

De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió extraordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 18 d’octubre de 2019 a les 8:00h , al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada.

1.- Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per l’exercici 2020.

2.- Sorteig membres mesa electoral, eleccions generals de 10 de novembre de 2019.

Argençola a 15 d’octubre de 2019.

Gumersind Parcerisas Serra
El BatlleEtiquetes: ple extraordinari argençola

Lectures: 103 Darrera: 17.05.2022


Ho vols compartir?