Govern municipal dimarts, 21 de Gener de 2020

Aprovació inicial de l'inventari general de Béns i Drets de l'Ajuntament d'Argençola


Autor: argençola

A exposició pública per un termini de 20 dies hàbils

Aprovació inicial de l'inventari general de Béns i Drets de l'Ajuntament d'Argençola
Aprovació inicial de l'inventari general de Béns i Drets de l'Ajuntament d'Argençola Foto: argençola

El Ple municipal en sessió ordinària celebrada en data 8 de gener de 2020 va acordar aprovar inicialment l’inventari general de béns i drets de l’Ajuntament d’Argençola.
Sotmetre l’expedient a exposició pública mitjançant la publicació de l’edicte a l’e-tauler, a la pàgina web www.argencola.cat al BOP, per un termini de 20 dies hàbils als efectes que els interessat puguin presentar reclamacions i/o al·legacions que creguin convenients.

Durant el període d’exposició pública, l’expedient complert romandrà a la Secretaria de l’Ajuntament d’Argençola , Plaça Lluis Maria Xirinacs s/n, als efectes de la seva consulta.

Argençola a 21 de gener de 2020.
Gumersind Parcerisas Serra
Batlle


Inventari-general-de-Béns-i-Drets-Argençola.pdfEtiquetes: inventari general béns i drets argençolaHo vols compartir?