Govern municipal
dimarts 23 juny 2020 Albarells (Argençola)

Anunci llicència municipal d’obres Albarells Agrícola S.l. I

<< Tornar    Autor: Ajuntament d'Argençola enviar a un amic     
A exposició publica pel termini de 20 dies
 
Anunci llicència municipal d’obres Albarells Agricola S.l. I - Albarells
Anunci llicència municipal d’obres Albarells Agricola S.l. I - Albarells
Autor: argençola
Ubicació nova granja Albarells Agrícola S.l. I - Albarells
Ubicació nova granja Albarells Agrícola S.l. I - Albarells
Autor: argençola
Albarells Agrícola S.l., ha sol·licitat llicència municipal d’obres, per la construcció d’una explotació porcina d’engreix amb capacitat per a 2000 porcs situada al pol. 2 parc. 116 del T.M. d’Argençola. En compliment d’allò que disposa l’article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual, s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, el projecte es sotmet a exposició publica pel termini de 20 dies.

El projecte es pot consultar a les oficines municipals el dies laborables de 9h a 13h, durant el termini d’informació publica a comptar des de la darrera publicació d’aquest anunci, que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província, a la web municipal www.argencola.cat i a l’e-tauler, als efectes de que els possibles interessats puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que estimin pertinents.

Argençola a 22 de juny de 2020.

Documents
PROJECTE ALBARELLS 1 PART 1 VISAT
PROJECTE ALBARELLS 1 PART 2 VISAT
PROJECTE DEJECCIONS EXPLOTACIÓ PORCINA POL.2 PARC. 116 I PLÀNOLS


Vols compartir-ho?

    Del.icio.us! Google! Live! Yahoo!


amunt  Home  ·  © argencola.cat ·   Argençola - Anoia (Catalonia)
Telèfon: 93 809 20 00 ·  e-mail: argensola@diba.cat
Avís de cookies ·   Avís legal
Versió 2.0 desembre-2014
Realització: cdnet