Govern municipal dimarts, 18 de Agost de 2020

Aprovació inicial del Projecte de modificació del tram inicial del camí d'Albarells des de l'antiga N-II


Autor: argençola
Aprovació inicial del Projecte de modificació del tram inicial del camí d'Albarells des de l'antiga N-II
Aprovació inicial del Projecte de modificació del tram inicial del camí d'Albarells des de l'antiga N-II Foto: argençola

Es sotmet a informació publica el projecte de modificació de tram de camí cadastral “Tram inicial del camí d’Albarells des de l’antiga N-II”. En compliment d’allò que disposa l’article 47 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en correspondre a un projecte d’Actuació específica en sòl no urbanitzable.

El projecte es pot consultar a les oficines municipals els dies laborables de 9h a 13h, per un termini d’un mes a comptar des de la darrera publicació d’aquest anunci, que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província, a la web municipal www.argencola.cat i a l’e-tauler, als efectes de que els possibles interessats puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que estimin pertinents.

Argençola a 11 d’agost de 2020.
Gumersind Parcerisas Serra
BatlleEtiquetes: anunci projecte camins argençolaHo vols compartir?