Govern municipal dimarts, 2 de Febrer de 2021

Anunci llicència municipal d’obres Acrecienta S.L.


Autor: argençola

A exposició publica pel termini d'un mes

Anunci llicència municipal d’obres Acrecienta S.L.
Anunci llicència municipal d’obres Acrecienta S.L. Foto: argençola

ACRECIENTA S.L. actuant en nom propi, en data 19 de juny de 2019, ha sol·licitat d’aquest ajuntament , llicència municipal d’obres per a la construcció de magatzem agrícola de 1026m2 i planta de neteja i molí de pedra per a l’elaboració de farines en el T.M. d’Argençola al polígon 2 parcel.la 81.

D’acord amb l’establert Decret 64/2014, 13 de maig de 2014 s’obre un termini d’informació d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci amb la finalitat de que qualsevol persona interessada pugui examinar l’expedient i, alhora, presentar per escrit, davant l’ajuntament, les al·legacions i suggeriments que consideri pertinents.

L’expedient es podrà consultar a les oficines municipals, durant el termini de informació esmentat.

Argençola a 25 de gener de 2021
Gumersind Parcerisas Serra
BatlleEtiquetes: llicència obres acrecienta argençolaHo vols compartir?