Govern municipal dilluns, 21 de Juny de 2021

Anunci llicència municipal d’obres Albarells Agricola S.l.


Autor: argençola

A exposició publica pel termini de 20 dies

Anunci llicència municipal d’obres Albarells Agricola S.l.
Anunci llicència municipal d’obres Albarells Agricola S.l. Foto: argençola

Albarells Agricola S.l., ha sol·licitat llicència municipal d’obres, per la construcció d’una explotació porcina d’engreix amb capacitat per a 2000 porcs situada al pol. 3 parc. 127 del T.M. d’Argençola. En compliment d’allò que disposa l’article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual, s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, el projecte es sotmet a exposició publica pel termini de 20 dies.

El projecte es pot consultar a les oficines municipals el dies laborables de 9h a 13h, durant el termini d’informació publica a comptar des de la darrera publicació d’aquest anunci, que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província, a la web municipal www.argencola.cat i a l’e-tauler, als efectes de que els possibles interessats puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que estimin adients.

Argençola a 16 de juny de 2021
Gumersind Parcerisas Serra
El Batlle

Documents
PROJECTE 1 GRANJA POL 3 PARC 127
PROJECTE 2 GRANJA POL 3 PARC 127
ESTUDI ELiLP 1ERA PART
ESTUDI ELiLP 2ON PART

Proposta d'ubicació de la nova granja d' Albarells Agricola S.l. - Argençola
Proposta d'ubicació de la nova granja d' Albarells Agricola S.l.
Autor: argençola


Etiquetes: llicència obres albarells agrícola argençolaHo vols compartir?