Govern municipal divendres, 8 de Octubre de 2021

Compte General del Pressupost corresponent a l'exercici 2020


Autor: argençola

A exposició pública durant tres setmanes

Compte General del Pressupost corresponent a l'exercici 2020
Compte General del Pressupost corresponent a l'exercici 2020 Foto: argençola

Confeccionat el Compte General del Pressupost corresponent a l'exercici 2020, i informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, se sotmet a exposició pública per un termini de quinze dies i vuit més, segons estableix l'article 212.3 del RDL 2/2004 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de les hisendes locals amb l'objecte de què es puguin formular observacions i reclamacions. En el supòsit de no formular-se'n, el Compte General es portarà a consideració del Ple per a la seva aprovació.Etiquetes: compte general pressupost 2020 argençolaHo vols compartir?