Govern municipal dimecres, 6 de Abril de 2022

Convocatòria Ple ordinari


Autor: argençola

Dimecres 6 d'abril de 2022 a les 19:00h

ajuntament d'Argençola
ajuntament d'Argençola

El Batlle de la Corporació mitjançant resolució núm: 2022/21 de data 04/04/2022 ha resolt en el dia d’avui convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament pel proper dia 6 d’abril de 2022 a les 19:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia de la sessió convocada.
1.- Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple sessió ordinària de data 12/01/2022 ( acta 01/2022) i Ple sessió extraordinària de data 07/02/2022 ( acta 02/2022.
2.- Dació compte Decrets d’Alcaldia del núm. 01/2022 A 20/2022.
3.- Aprovació inicial, si s’escau, del projecte de canvi d’ús d’oficina a habitatge unifamiliar de l’edifici de l’antic Ajuntament.
4.- Aprovació, si s’escau, de la moció per donar suport a les mesures contra l’exclusió financera.
5.- Aprovació, si s’escau, d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Argençola i l’Associació “ Casa del Tió – Casa del Bosc”.
6.- Aprovació, si s’escau, del conveni entre l’Ajuntament d’Argençola i la Diputació de Barcelona per l’execució de projecte “Vies Blaves Barcelona” : Via Blava Llobregat, Via Blava Anoia i Via Blava Cardener.
7.- Aprovació, si s’escau, de la divisió del municipi d’Argençola en zones educatives per sol·licitar al Departament d’Educació la doble adscripció a l’escola Guerau de Jorba i a l’escola Cérvola Blanca de Sant Marti de Tous.
8.- Aprovació si s’escau, del compte de gestió recaptatòria de l’ORGT de l’exercici 2021.
9.- Aprovació inicial , si s’escau , de la modificació de l’ooff núm 20 per la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi d’Argençola.
10.- Aprovació inicial , si s’escau , de la modificació de l’ooff núm 5 sobre l’impost de construccions, instal·lacions i obres.
11.- Precs i preguntes

Argençola a 4 d’abril de 2022.
Gumersind Parcerisas Serra
Batlle


ANUNCI-Ple-2022-04-06.pdfEtiquetes: ple ordinari argençolaHo vols compartir?