Govern municipal dimarts, 3 de Maig de 2022

Convocatòria Ple extraordinari


Autor: argençola

Dijous 5 de maig 2022 a les 8h del mati

Convocatòria Ple extraordinari
Convocatòria Ple extraordinari Foto: argençola

El Batlle de la Corporació mitjançant resolució num:2022/27 de data 3 de maig de 2022 ha resolt en el dia d’avui convocar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament pel proper dia 5 de maig 2022 a les 08:00h del mati al Saló de Sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia de la sessió convocada.
1.- Aprovació modificació de crèdit 2/2022.
2.- Aprovació inicial, si s’escau, del Projecte bàsic i executiu tancament de façana de pati cobert existent per ampliació i adequació interior del casal de Clariana.
3.- Aprovació, si s’escau , del plec de clàusules, administratives, econòmiques i tècniques particulars que han de regir el contracte d’obres “Projecte bàsic i executiu tancament de façana de pati cobert existent, per ampliació i adequació interior del casal de Clariana”.
4.- Aprovació, si s’escau, del plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que han de regir el contracte d’obres “ projecte bàsic i executiu pel canvi d’ús d’oficina a habitatge unifamiliar en cantonada testera”.
5.- Sol·licitud subvenció per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per l’exercici 2022.

Argençola a 3 de maig de 2022.
Gumersind Parcerisas Serra
Batlle


ANUNCI-Ple-Extraordinari-2022-05-05.pdfEtiquetes: ple extraordinari argençolaHo vols compartir?