Govern municipal dilluns, 4 de Juliol de 2022

Convocatòria Ple ordinari


Autor: argençola

Dimecres 6 de juliol de 2022 a les 7h de la tarda

Convocatòria Ple ordinari
Convocatòria Ple ordinari Foto: argençola

El Batlle de la Corporació mitjançant resolució núm: 2022/45 de data 04/07/2022 ha resolt en el dia d’avui convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament pel proper dia 6 de juliol de 2022 a les 19:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada.
1.- Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple sessió ordinària de data 06/04/2022 ( acta 03/2022) I Ple sessió extraordinària de data 05/05/2022 (acta 04/2022)
2.- Dació compte Decrets d’Alcaldia del núm. 21/2022 al 38/2022 i del decret alcaldia 40/2022 al 44/2022.
3.- Ratificació del Decret Alcaldia núm. 39/2022 d’aprovació del projecte “ El Poble del Tió”
4.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a l’àmbit territorial del Consorci Grup d’Acció Local – Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central.
5.- Aprovació, si s’escau, de la Moció en defensa dels Jutjats de Pau.
6.- Aprovació, si s’escau, del conveni d’encàrrec de gestió de l’Ajuntament d’Argençola al Consell Comarcal de l’Anoia pel desenvolupament de diverses actuacions conduents a impulsar la creació i gestió del Parc Agrari de la Conca d’Òdena.
7.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Argençola pel programa “ Anoia Turisme”.
8.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’OOFF núm. 19 Reguladora de la taxa per a l’ús i ocupació d’espais públics de titularitat municipal i l’ús dels camins de titularitat municipals.
9.- Aprovació, si s’escau, dels festius locals calendari laboral 2023.
10.- Aprovació , si s’escau , de la declaració deserta del procediment de licitació del projecte d’obres “ Projecte bàsic i executiu pel canvi d’ús d’oficina a habitatge unifamiliar en cantonada testera de la contractació per procediment obert simplificat amb tramitació ordinària.
11.- Aprovació, si s’escau, de la declaració deserta del procediment de licitació del projecte d’obres “Projecte bàsic i executiu tancament de façana de pati cobert existent per ampliació i adequació del casal de Clariana”
12.- Aprovació , si s’escau, de la modificació de crèdit 03/2022.
13.- Precs i preguntes

Argençola a 4 de juliol de 2022.
Gumersind Parcerisas Serra
Batlle


Anunci-ple-ordinari-2022-07-06.pdfEtiquetes: ple ordinari argençolaHo vols compartir?