Govern municipal dijous, 22 de Setembre de 2022

Anunci d'ampliació de la capacitat productiva d’una explotació avícola


Autor: argençola

A exposició pública pel termini de 20 dies

Anunci d'ampliació de la capacitat productiva d’una explotació avícola
Anunci d'ampliació de la capacitat productiva d’una explotació avícola Foto: argençola

El Sr. J.A.F ha sol·licitat llicència per ampliació d’explotació avícola d’engreix fins a 190.000 pollastres situada al polígon 14 parcel.la 3 del T.M. d’Argençola. En compliment d’allò que disposa l’article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual, s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, el projecte es sotmet a exposició pública pel termini de 20 dies.

El projecte es pot consultar a les oficines municipals el dies laborables de 9h a 13h durant el termini d’informació publica a comptar des de la darrera publicació d’aquest anunci, que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la web municipal wwww.argencola.cat i a l’e-tauler, als efectes de que els possible interessats puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que estimin pertinents.

Argençola a 21 de setembre de 2022.
Gumersind Parcerisas Serra
BatlleEtiquetes: anunci ampliació explotació avícola argençolaHo vols compartir?