Govern municipal dimecres, 4 de Gener de 2023

Convocatòria Ple ordinari


Autor: argençola

Dimecres 4 de gener de 2023 a les 19:00h

Convocatòria ple ordinari
Convocatòria ple ordinari Foto: argençola

El Batlle de la Corporació mitjançant resolució num 2022/01 de data 2 de gener de 2023 ha resolt en el dia d’avui convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament pel proper dia 4 de gener de 2023 a les 19:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia de la sessió convocada.
1.- Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple sessió ordinària de data 5 d’octubre de 2022 ( acta 07/2022) i Ple sessió extraordinària de data 28 d’octubre de 2022 ( acta 08/2022) i Ple sessió extraordinària de data 29 de desembre de 2022 ( acta 0972022)
2.- Dació compte Decrets d’Alcaldia del núm. 69/2022 al 92/2022.
3.- Aprovació, si s’escau, del pressupost i plantilla exercici 2023
4.- Aprovació , si s’escau, del projecte d’actuació d’obertura de la franja perimetral de protecció de Cal tender.
5.- Aprovació, si s’escau , de la memòria “Diverses actuacions en camins municipals 2023”
6.- Aprovació , si s’escau, proposta d’acord d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’associació catalana de municipis i comarques i del consorci català pel desenvolupament local
7.- Aprovació, si s’escau, moció de suport al model d’escola i a la llengua catalana
8.- Precs i preguntes

Argençola a 2 de gener de 2023
Gumersind Parcerisas Serra
Batlle


anunci-ple-ordinari-2023-01-04.pdfEtiquetes: ple ordinari argençolaHo vols compartir?